Existuje řada studií a článků, které se zabývají vlivem pornografie na mentální zdraví. Některé z těchto studií naznačují, že konzumace pornografie může mít negativní dopad na psychické zdraví.

Jedna z publikací, která se zabývá tímto tématem, je studie nazvaná „The Impact of Internet Pornography on Mental and Sexual Health: A Review of the Literature“ publikovaná v časopisu Current Psychiatry Reports. Studie uvádí, že konzumace pornografie může vést k negativním důsledkům, jako jsou například úzkost, deprese, sexuální dysfunkce a problémy s partnerskými vztahy.

Další studie publikovaná v časopisu Journal of Sex Research se zaměřila na vliv pornografie na sexuální preference a orientaci. Výsledky ukázaly, že konzumace pornografie může vést k nárůstu zájmu o extrémnější sexuální praktiky, které by jedinec jinak nevyhledával.

Je však důležité poznamenat, že existují i studie, které neprokázaly žádné významné souvislosti mezi konzumací pornografie a negativními dopady na mentální zdraví. Nicméně, vzhledem k množství kontroverzí okolo tohoto tématu a limitům některých studií, je třeba se k nim přistupovat s určitou opatrností.

Z toho vyplývá, že konzumace pornografie může mít různé dopady na mentální zdraví a je důležité být si těchto rizik vědom a mít na paměti, že každý člověk je individuální a reaguje na různé stimuly různě. Pokud se člověk cítí negativně ovlivněn konzumací pornografie, měl by zvážit omezení nebo úplné odvykání této činnosti a případně vyhledat pomoc odborníka.

Pokud cítíž, že zrovna ty patříš k lidem, na které má porno negativní vliv a potřebuješ pomoci s budováním nových návyků, tak mě neváhej kontaktovat, rád ti pomůžu najít novou cestu ke zdravému a spokojenému životu.