Co je to metoda Tummo?

Dechová metoda Tummo, také nazývaná „vnitřní oheň“, je tradiční praxe tibetského buddhismu, která se zaměřuje na ovládání dechu a tělesnou regulaci. Tummo je často praktikována v kombinaci s jógu a meditací.

Tato metoda zahrnuje různé dechové techniky, které mají za cíl zvyšovat teplotu těla a umožnit kontrolu nad tělesnými funkcemi, jako je metabolismus a krevní oběh. Některé techniky zahrnují rychlé a silné nádechy, zatímco jiné se zaměřují na prodlužování výdechů a uvolňování napětí v těle.

Praxe Tummo byla studována vědci, kteří se zajímají o možné zdravotní benefity, jako je zlepšení imunitního systému a snížení stresu. Nicméně, dosavadní výzkum v této oblasti je stále velmi omezený a potřebuje více důkazů a studií pro potvrzení účinků této metody.

Jaké postupy můžeme u metody Tummo vidět?

Metoda tummo zahrnuje různé postupy, které jsou často prováděny během meditační praxe. Zde jsou některé z nich:

  1. Dechové cvičení – Toto cvičení zahrnuje hluboké a zpomalené nádechy a výdechy. Cílem je uvolnit napětí a přivést tělo a mysl do stavu relaxace.
  2. Vizuální meditace – Toto cvičení zahrnuje koncentraci na vizuální představy, jako jsou plameny, světlo nebo symboly. Cílem je uvolnit mysl a rozvíjet představivost.
  3. Mantry a mudry – Mantry jsou opakující se zvukové fráze, zatímco mudry jsou pozice prstů, které pomáhají uvolnit energii. Tyto techniky se používají k uvolnění mysl a ovládání energie.
  4. Vnímání těla – Toto cvičení zahrnuje pozornost k různým částem těla a uvědomění si senzací, které jsou v těle přítomny. Cílem je rozvíjet vnímání těla a uvolnit napětí.
  5. Koncentrace na energii – Toto cvičení zahrnuje koncentraci na energii v těle a uvolňování bloků, které brání jejímu volnému toku. Cílem je rozvíjet schopnost pracovat s energií v těle.

Tyto postupy mohou být prováděny samostatně nebo v kombinaci a jsou často součástí tradičního výcviku v této metodě.

Zkoumání a bádání

O dechové metodě Tummo existuje jen málo vědeckých studií, ale některé z nich naznačují, že tato metoda může mít pozitivní vliv na lidské tělo a duševní zdraví.

Například studie z roku 2002 publikovaná v časopise „American Journal of Physiology“ ukázala, že praktikování Tummo dechových technik mohlo zvýšit tělesnou teplotu u zkušených praktiků. V této studii byli praktikanti rozděleni do dvou skupin – skupina, která trénovala Tummo techniky a skupina kontrolní, která je neučila. Po několika týdnech tréninku se tělesná teplota praktiků Tummo skupiny zvýšila až o 1,3 °C, zatímco tělesná teplota kontrolní skupiny se neměnila.

Další studie publikovaná v roce 2013 v časopise „Brain Research Bulletin“ ukázala, že praktikování Tummo dechových technik může mít pozitivní vliv na autonomní nervový systém. V této studii se zjistilo, že praktikování Tummo dechu vedlo k aktivaci sympatického nervového systému a zvýšení hladiny katecholaminů v krvi, což jsou hormony spojené s reakcí „boj nebo útěk“. Tento výzkum naznačuje, že praktikování Tummo dechů může být užitečné pro zvládání stresových situací.

Je však třeba poznamenat, že vědecké studie o Tummo dechových technikách jsou omezené a další výzkum je potřebný k potvrzení těchto výsledků.

Pro hloubavé badatele odkazy na konkrétní studie:

Zde je několik odkazů a zdrojů, které se týkají této metody:

  • „Physiological effects of meditation: A longitudinal study“ (2002) od Fredrika Ardnta a kol.: Tato studie se zabývá vlivem meditační techniky, včetně Tummo, na fyziologické funkce těla.

  • „Meditation practices for health: state of the research“ (2014) od Daryla Bemera a Davida E. Sloana: Tato recenze se zaměřuje na výzkum v oblasti meditačních praktik a jejich vliv na zdraví a pohodu.

  • „Breathing practices in traditional Indian religion and medicine“ (2019) od Madhav Nalapat: Tato studie se zabývá dechovými praktikami v tradiční indické medicíně, včetně Tummo.

  • Oficiální webová stránka Wim Hof Method: https://www.wimhofmethod.com/

  • „The influence of concentration/meditation on autonomic nervous system activity and the innate immune response: a case study“ (2010) od Johna F. Dylana a kol.: Tato studie se zabývá vlivem koncentrace a meditace na autonomní nervový systém a imunitní odpověď.

Tyto zdroje by mohly být užitečné pro další studium Tummo a jejího vlivu na lidské tělo a mysl.