Každý člověk si asi někdy v životě vytvořil nějaký zlozvyk. Je jedno jestli to bylo ponocování, kousání nehtů, nebo kouření cigaret. Vždy je těžké se toho zlozvyku zbavit. Kvalitu našeho života však ovlivňují nejen zlozvyky, ale pozizivní návyky. Dne bych se tedy s vámi chtěl podělit o tip na mindchanger knihu jménem Atomové návyky, která vám doslova může změnit život k lepšímu. Díky ní jsem si jasně zvědomil sílu kumulace pozitivních návyků a také mi odpověděla na otázku jak dlouho je nutné opakovat činnost, aby se z ní stal návyk. Pojďme si k této knize tedy povědět něco více.  

ATOMOVÉ NÁVYKY

Knihu „Atomové návyky“ od Jamese Cleara lze shrnout jako praktický průvodce, jak vytvářet a udržovat produktivní návyky a jak se zbavit škodlivých. Autor se zaměřuje na několik základních principů, které jsou klíčové pro úspěšné vytváření návyků, včetně agregace malých změn, identity a prostředí.

Knihu lze rozdělit do čtyř částí. První část se věnuje vysvětlení toho, jak návyky fungují a jak na ně máme nahlížet. Druhá část se zaměřuje na to, jak vytvářet dobré návyky, třetí část na to, jak je udržovat a poslední část na to, jak se zbavit špatných návyků.

Autor navrhuje vytvoření „systému“ návyků, který se skládá z čtyř kroků: definice cíle, identifikace návyku, který k tomuto cíli povede, vytvoření malého a jednoduchého plánu pro realizaci tohoto návyku a pravidelné opakování tohoto návyku.

Knihu lze doporučit každému, kdo se zajímá o osobní růst a zlepšení svých návyků. Kniha je psána srozumitelně a obsahuje mnoho příkladů a ilustrací, které pomáhají vysvětlit principy návyků a ukázat, jak je možné je uplatnit v praxi. Pokud chcete začít s vytvářením nových návyků nebo se zbavit těch starých, „Atomové návyky“ jsou skvělým průvodcem k dosažení vašich cílů.

Co si z knihy odnést? 

Z knihy „Atomové návyky“ od Jamese Cleara lze vyčlenit několik důležitých technik, které pomáhají při vytváření a udržování produktivních návyků a zároveň odstraňování škodlivých. Následuje výčet těch nejdůležitějších technik:

  • Agregace malých změn: Tato technika se zaměřuje na vytváření návyků pomocí malých a snadno proveditelných změn v chování. Pokud se například rozhodnete běhat každý den po dobu pouhých pěti minut, může to vést k vytvoření trvalého návyku.
  • Identita: James Clear tvrdí, že nejdůležitější součástí vytváření návyků je změna identity. Pokud se začnete identifikovat jako člověk, který cvičí každý den, je pravděpodobnější, že si vytvoříte trvalý návyk cvičení.
  • Prostředí: Tato technika se zaměřuje na vytváření prostředí, které podporuje vytváření produktivních návyků a zároveň brání škodlivým návykům. Pokud se například snažíte přestat kouřit, můžete se zbavit cigaret a popelnice ze svého prostředí.
  • Zvykový řetězec: Tato technika spočívá v propojování nových návyků s již existujícími návyky. Pokud se například rozhodnete, že budete každý den po snídani číst knihu po dobu deseti minut, můžete to spojit s již existujícím návykem snídání a vytvořit tak zvykový řetězec.
  • Přísaha: Tato technika se zaměřuje na vytváření závazku k dodržování nových návyků pomocí přísahy. Pokud například slíbíte před přáteli, že budete každý den cvičit, je pravděpodobnější, že se budete držet svého slibu.

Tyto techniky jsou pouze některými z mnoha, které se v knize „Atomové návyky“ objevují, a lze je použít k vytváření a udržování produktivních návyků a zároveň odstraňování škodlivých.