Kdo jsem?

Jsem odborník a konzultant v oblastech kvality životního stylu, sportovní přípravy a podnikání. S vědomím, že všechny činnosti, aktivity i myšlenky v našem životě souvisejí se dívám na svět co nejkomplexněji. Ve svém přístupu tedy propojuji oblasti související s naším tělem, myslí a misí.

“ 90 % našich strachů se nikdy nevyplní… „

Za svůj život jsem nesčetněkrát selhal. Ať už to bylo jako student, sportovec, podnikatel, člověk. Každé selhání s sebou přineslo novou obavu, která okupovala mou duši. Postupem času jsem však pochopil, že naším největším nepřítelem jsme si jen mi sami a mé životní chyby by neměli být strašáky, ale zkušenostmi. 

Když otevřeš srdce i mysl

V mém přístupu je důležité propojení těla, mysli a mise. Když jsem pochopil, že naše psychika ovlivňuje naše fyzické projevy a naopak, že naše emoce jsou základem našich vztahů, a že naše vztahy jsou základním stavebním kamenem našich kariérních úspěchů, tak jsem objevil skrytý potenciál našich životů, který každý můžeme využít.

Má mise

Jsem velmi rád mezi lidmi a zároveň věřím, že mám schopnost jednoduše a zajímavě předávat své myšlenky. Krom toho mám velkou touhu pomáhat ostatním vyvarovat se podobných chyb, kterých jsem se dopustil já a zároveň předávat své zkušenosti, které mě stály nemalou finanční i časovou investici. Snažím se tedy svým přístupem pomáhat lidem překonávat své limity.

 

Mé zkušenosti

Jednou z největších sportovních zkušeností je pro mně obhájení republikového vítězství atletického poháru. Z trenérského hlediska si velmi vážím postupu mnou vedeného fotbalového dorosteneckého týmu. Další cenné zkušenosti pramení z touhy osamostatnit se a tedy i z prvních podnikatelských pokusů, které začali v roce 2012 a plynule pokračují v různých formách až dodnes. 

 

Vzdělání a seberozvoj

Na základní škole jsem byl postaven před první těžkou volbu v podobě výběru střední školy. Srdce mě táhlo do sportovního zaměření, ale rodinná situace, kdy měl otec rakovinu, mě radila být na blízku a tedy jít do strojírenství. Příliš šťastná volba to nebyla, ale odmaturoval jsem. Již během studia jsem se začal rozvíjet v obchodě, abych mohl využít své komunikační dovednosti. Osobnosti jako Ivo Toman, Jan Laibl, Marián Jelínek, Jan Mühlfeit, Petr Ludwig a další školitelé v oblasti seberozvoje, podnikání a obchodu mi byli prakticky denním chlebem. Jak čas plynul, tak jsem čím dál více cítil sílu a moc marketingu, což mě dovedlo i k jeho vysokoškolskému dálkovému studiu. Jako nikdy nekončící badatel jsem se v této oblasti pídil dál a dál a absolvoval jsem kurzy od Google, Včeliště, Petra Handlíře, nebo akademii od Honzi Bartoše. Krom těchto kurzů mě však stále zajímají i oblasti, ve kterých se pracuje s lidmi a právě proto jsem si prošel workshopy od Radima Paříka (Vyjednávej jako FBI), Martina Tháma (Wim Hof Metoda), Nutričního institutu o stravě, kurz otužování a dechu od Romana Zelenky, nebo jsem si prošel trenérským výcvikem. No a jednou z posledních činností v oblasti vzdělávání jsem se po dokončení studia marketingových studií přihlásil na další vysokoškolský obor, kterým je průmyslové inženýrství.

Věřím, že vzdělání a seberozvoj je nikdy nekončící proces. Zároveň jsem si jist, že investice do něj je jedinou investicí, která nám vrací tu správnou hodnotu. Mějte tedy na paměti, že co neroste, to umírá. Stejně jako to co se již cítí dokonalé. Jedním z mých životních inspirací je tedy neustálý hlad po informacích a zkoumání. 

 

Radim Pařík - školení
Sportovní výživa

Mé zkušenosti a reference

Tomáše znám asi dvacet let, ale velmi dlouhou dobu jsme se neviděli. Když jsme se po letech náhodně setkali, tak věřím, že to nebyla jen náhoda, ale byla to příležitost ke změně. V obchodě se mi dařilo, ale v životě mi něco scházelo. Když jsem pochopil, jak Tomáš funguje a s čím mi může pomoci, tak se teprve začali dít věci. Zlepšil jsem svou fyzičku, začal jsem eliminovat ve svém životě stres. Díky Tomovi jsem absolvoval i workshop od Sporthacking institutu, čímž se mi ještě více otevřeli oči a pochopil jsem na co se musím ještě více ve svém životě zaměřit. Díky, že mě inspiruješ a si mi dobrým parťákem.

Jakub Daněk

Obchodník a lektor

Rozvoj skupin

Tomáš mě provedl otužováním a dechovými technikami. Mohu říci, že jsem získal velmi užitečné nástroje pro zlepšení svého duševního a fyzického zdraví. Věřím, že každý kdo prochází náročnějším obdobím by si mohl přiznat, že je fajn říci si o pomoc.

Petr Číž

Odborník na umělecké instalace

Naprosto fantastický zážitek, od příchodu až do poslední minuty. Ze srdce děkuji Tomovi a Zuzce za tento nezapomenutelný den plný intenzivních zážitků. 

Lucka Podolová

Aip coach, Reference z workshopu