Náš život je komplexním příběhem, kde každá vzpomínka, moment, rozhodnutí a činnost spolu souvisí. Právě proto má můj přístup tři důležité pilíře, které jsou spojenými nádobami našeho životního úspěchu, zdraví a štěstí. Prvním pilířem je naše tělo, druhým pilířem je naše mysl a třetím je naše mise. Pokud se naučíme nad naším životem přemýšlet komplexně, tak se i staneme celistvou a spokojenou bytostí.

TĚLO

TĚLO

Zde patří naše pohybová aktivita, pohybové vzorce, regenerace, dobíjení energie, strava a další aspekty, které ovlivňují naše tělo.

MYSL

MYSL

Do tohoto pilíře patří mentální nastavení, psychohygiena, práce se strachy, osobní rozvoj či růst a další aspekty spojené s myslí.

MISE

MISE

V této oblasti se zaměřuji na naši pracovní aktivitu, cíle, vize, sny, time-managment, rituály a rutiny a další činnosti spojené s misí.

Tento můj přístup je složen ze západních výzkumů i východních zkušeností. Kombinuje v sobě poznatky z neurověd, funkční medicíny, nejnovějších vědeckých experimentů, ale i spirituality. Důležitou součástí všech pilířů jsou však příklady z mého vlastního života. Vzhledem k tomu, že jsem mnohokrát selhal a znovu vstal, tak jsem vytvořil přístup, díky kterému se můžete vyvarovat mých chyb a dosáhnout dřívější životní spokojenosti.

Propojení:

Zdraví, úspěch a osobní štěstí jsou věci, které chce mít každý z nás a popravdě každý této mety může dosáhnout. Jediné co nám v tom brání jsme my sami. Pokud uvěříte, že tohoto cíle můžete dosáhnout, tak mám pro vás návod, jak si tuto cestu urychlit. 

Zkušenosti & reference

Tomáše znám asi dvacet let, ale velmi dlouhou dobu jsme se neviděli. Když jsme se po letech náhodně setkali, tak věřím, že to nebyla jen náhoda, ale byla to příležitost ke změně. V obchodě se mi dařilo, ale v životě mi něco scházelo. Když jsem pochopil, jak Tomáš funguje a s čím mi může pomoci, tak se teprve začali dít věci. Zlepšil jsem svou fyzičku, začal jsem eliminovat ve svém životě stres. Díky Tomovi jsem absolvoval i workshop od Sporthacking institutu, čímž se mi ještě více otevřeli oči a pochopil jsem na co se musím ještě více ve svém životě zaměřit. Díky, že mě inspiruješ a si mi dobrým parťákem.

Jakub Daněk

Obchodník a lektor

Rozvoj skupin

Tomáš mě provedl otužováním a dechovými technikami. Mohu říci, že jsem získal velmi užitečné nástroje pro zlepšení svého duševního a fyzického zdraví. Věřím, že každý kdo prochází náročnějším obdobím by si mohl přiznat, že je fajn říci si o pomoc.

Petr Číž

Odborník na umělecké instalace

Naprosto fantastický zážitek, od příchodu až do poslední minuty. Ze srdce děkuji Tomovi a Zuzce za tento nezapomenutelný den plný intenzivních zážitků. 

Lucka Podolová

Aip coach, Reference z workshopu